Máte jiný problém? Vyberte...

Články

Vedlejší účinky Orlistatu

Podobně jako všechny léky, mohou mít i léky obsahující Orlistat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Většina vedlejších účinků přípravku se týká trávicího traktu a pravděpodobnost jejich výskytu je u diety s nízkým obsahem tuků nízká. Tyto účinky jsou obecně mírné a vyskytují se na začátku léčby, přičemž po určité době odezní. Mezi nejběžnější vedlejší účinky přípravku Alli (zaznamenané u více než 1 pacienta z 10) patří mastná olejovitá stolice, plynatost a únik stolice při plynatosti.

Příčina většiny nežádoucích účinků souvisejících s užíváním je dána způsobem jak přípravek působí. Jezte jídla s nízkým obsahem tuku, což vám pomůže lépe zvládnout účinky léčby související se stravou. Nejsou známy žádné závažné vedlejší účinky.

Důležité je pacienty dále upozornit, že léčba orlistatem může potenciálně snížit absorpci vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E a K). Z tohoto důvodu by se měl před spaním užívat multivitaminový doplněk.

Vzhledem k tomu, že snížení tělesné hmotnosti může být provázeno zlepšením metabolické kompenzace diabetu, měli by se pacienti užívající antidiabetika poradit před začátkem léčby orlistatem s lékařem o případné potřebě úpravy dávkování antidiabetik. Stejné doporučení platí i pro pacienty užívající antihypertenziva a hypolipidemika. Je rovněž doporučováno používání další kontraceptivní metody jako prevence možného selhání perorální antikoncepce, k němuž může dojít v případě těžkého průjmu.

V případě kombinace orlistatu s levothyroxinem v léčbě hypotyreózy může docházet k selhávání terapie. Rovněž pacienti užívající antiepileptika by se měli poradit se svým lékařem, dříve než zahájí léčbu orlistatem.

Při kombinaci orlistatu s warfarinem nebo s jinými antikoagulačními látkami může docházet k ovlivnění INR. Rovněž léčba cyklosporinem může být výrazně ovlivněna užíváním orlistatu. V těchto případech je užívání orlistatu kontraindikováno.

přidáno 2.6.2019